زبان عمومی

تمرین جمله‌های شرطی (۱)

تمرین جمله‌های شرطی (۱) این تمرین برای زبان‌آموزانی است که می‌خواهند جمله‌های شرطی نوع صفر و نوع اول را تمرین کنند   نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که if در زبان انگلیسی کلمه ربط است و با هر زمانی و در هر جمله‌ای می‌تواند به کار رود.   هیچ محدودیتی […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز